Image

De opbouw van de vereniging

Onze vereniging is opgebouwd uit een bestuur, leden, donateurs en cursisten. Om lid te kunnen worden, moet men eerst het eenheidsdiploma EHBO behalen. Daarna betaalt men enkel nog lidmaatschapsgeld (voor meer informatie, klikt u hier).Om lid te kunnen blijven dient men jaarlijks (kosteloos) een bijscholingscursus te volgen en met goed resultaat af te leggen. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en krijgen derhalve geen honorarium alleen een reis- en onkostenvergoeding. De vereniging verzorgt de lessen voor ruim 70 cusrsisten per jaar.Gegevens

Voor de namen van de bestuurleden klikt u hier. De documenten van onze vereniging kunt u hieronder inzien en/of downloaden.
Verslag secretaris 2022-2023
financieel verslag 2022

RSIN (fiscaal nummer): 816635638
KvK-nummer: 40650721
Bankrekeningnummer: IBAN NL11 RABO 0314 5069 34