Waarom EHBO?

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of kranten en tv tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat wij bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij doen moet! Of iemand verslikt zich, of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien, maar als hij niet snel geholpen wordt kan hij gewoon doodgaan ...Als jij maar weet wat jij moet doen!

Ruim 400.000 mensen in Nederland zijn in het bezit van het Eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben een cursus gevolgd en examen gedaan; zij volgen jaarlijks bijscholingslessen en houden zo hun diploma geldig en hun kennis en vaardigheden op peil. Zij weten wat ze moeten doen. Zij kunnen ervoor zorgen dat snel deskundige hulp wordt ingeroepen en dat erger wordt voorkomen, zij kunnen maken dat een slachtoffer van een ongeval zich niet zo vreselijk eenzaam en hulpeloos voelt. Zij kunnen desnoods levens redden!Goed dat er een EHBO-er in de buurt was!

Als u er zeker van wilt zijn dat er een EHBO-er in de buurt is als er wat gebeurt, dan zou u zelf een cursus moeten volgen. De vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Diepenveen organiseert deze cursussen. U leert wat u moet doen als iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft. U leert hulp te verlenen aan mensen met brandwonden of botbreuken en u leert reanimeren en AED. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook veel aandacht geschonken aan de theorie en aan de kennis van het menselijk lichaam. De cursus wordt afgesloten met een examen. Om hieraan deel te kunnen nemen moet u tenminste 16 jaar oud zijn. De kosten van de cursus bedragen € 150,- all-in. Ons actuele beleidsplan bestaat uit het ontwikkelen van methodes om zoveel mogelijk mensen te stimuleren een E.H.B.O.- of reanimatiecursus te gaan volgen!